DeTC85
  • Cờ úp: Số trận: 8008, Thắng: 3290, Thua: 4710, Điểm: 1477
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của DeTC85