phungtinh 1632 -18
0902934388 1588 +18

Kiểu: Cờ tướng, 12/4/2024

53 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua