phungtinh

Các trận gần đây của phungtinh
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  phungtinh 1607 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  phungtinh 1596 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  phungtinh 1596 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  phungtinh 1657 -15
  vs
  mung 1683 +15
 • Cờ tướng - hôm qua
  phungtinh 1690 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  phungtinh 1690 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  phungtinh 1680 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  phungtinh 1680 0
  vs
  Anonymous 0 0