phungtinh
  • Cờ tướng: Số trận: 11600, Thắng: 6529, Thua: 4471, Điểm: 1534
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của phungtinh