0902934388 1606 +18
phungtinh 1614 -18

Kiểu: Cờ tướng, 12/4/2024

72 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua