phungtinh 1596 -18
0902934388 1624 +18

Kiểu: Cờ tướng, 12/4/2024

84 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua