Tanle 1486 +16
canhchat 1478 -16

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

26 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ