Tanle
 • Cờ tướng: Số trận: 2422, Thắng: 1000, Thua: 1362, Điểm: 1381
 • Cờ úp: Số trận: 36, Thắng: 6, Thua: 30, Điểm: 1188

Các trận gần đây của Tanle

 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  nhuthuy 1687 +5
  vs
  Tanle 1388 -5
 • Cờ tướng - hôm qua
  Tanle 1388 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tanle 1367 +10
  vs
  ocbao123 1227 -10
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  KVN2022 1441 -20
  vs
  Tanle 1347 +20
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tanle 1347 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  MU1MU 1424 +15
  vs
  Tanle 1362 -15
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tanle 1377 -15
  vs
  MU1MU 1409 +15
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tanle 1358 +19
  vs
  An2706 1381 -19
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  An2706 1400 -19
  vs
  Tanle 1339 +19
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tanle 1323 +16
  vs
  macca 1314 -16