JoeHuynh 1472 +16
canhchat 1462 -16

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

76 nước, 6 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua