JoeHuynh
 • Cờ tướng: Số trận: 2048, Thắng: 1173, Thua: 831, Điểm: 1453
 • Cờ úp: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1386

Các trận gần đây của JoeHuynh

 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  JoeHuynh 1476 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  hanm 1390 -13
  vs
  JoeHuynh 1463 +13
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  JoeHuynh 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 16 giờ trước
  JoeHuynh 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  JoeHuynh 1480 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  JoeHuynh 1568 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  JoeHuynh 1568 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  JoeHuynh 1618 0
  vs
  Anonymous 0 0