canhchat 1446 +14
0972493207 1400 -14

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

68 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết