0972493207
  • Cờ tướng: Số trận: 21562, Thắng: 8510, Thua: 12540, Điểm: 1419
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1382

Các trận gần đây của 0972493207

  • Cờ tướng - 2 ngày trước
    0972493207 1545 0
    vs
    Anonymous 0 0