0972493207
  • Cờ tướng: Số trận: 3817, Thắng: 1236, Thua: 2554, Điểm: 1424
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1382

Các trận gần đây của 0972493207