0972493207
  • Cờ tướng: Số trận: 6734, Thắng: 2418, Thua: 4232, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1382

Các trận gần đây của 0972493207