0972493207
  • Cờ tướng: Số trận: 15262, Thắng: 6005, Thua: 8985, Điểm: 1453
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1382

Các trận gần đây của 0972493207