0972493207 1386 -14
canhchat 1460 +14

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

81 nước, 9 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ