0972493207 1358 +18
canhchat 1488 -18

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

61 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua