phungtinh 1564 +12
canhchat 1470 -12

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

42 nước, 3 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua