canhchat 1458 -17
Xman7x 1442 +17

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

67 nước, 12 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua