Xman7x
 • Cờ tướng: Số trận: 152, Thắng: 75, Thua: 73, Điểm: 1400
 • Cờ úp: Số trận: 1888, Thắng: 1033, Thua: 850, Điểm: 1687

Các trận gần đây của Xman7x

 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  Xman7x 1400 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Xman7x 1412 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Xman7x 1412 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Xman7x 1442 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Xman7x 1442 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Xman7x 1420 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  xuan62 1527 +12
  vs
  Xman7x 1432 -12
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Xman7x 1434 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Xman7x 1434 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Xman7x 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0