vunq 1482 -15
Trieuvan98 1511 +15

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

47 nước, 6 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua