vunq
 • Cờ tướng: Số trận: 120, Thắng: 56, Thua: 63, Điểm: 1391
 • Cờ úp: Số trận: 2452, Thắng: 1261, Thua: 1189, Điểm: 1620

Các trận gần đây của vunq

 • Cờ úp - hôm qua
  Magis 1664 +16
  vs
  vunq 1665 -16
 • Cờ úp - hôm qua
  vunq 1649 +16
  vs
  Magis 1680 -16
 • Cờ úp - hôm qua
  Magis 1664 +16
  vs
  vunq 1665 -16
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  vunq 1732 -19
  vs
  vanly 1645 +19
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  vanly 1658 -13
  vs
  vunq 1719 +13
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  vunq 1746 -9
  vs
  Vanmui 1901 +9
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  vunq 1778 +5
  vs
  tomthoi 1475 -5