Maivanlen 1406 -15
canhchat 1427 +15

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

76 nước, 12 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua