Maivanlen
 • Cờ tướng: Số trận: 2041, Thắng: 829, Thua: 1191, Điểm: 1361
 • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1398

Các trận gần đây của Maivanlen

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Maivanlen 1361 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  Maivanlen 1346 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  Maivanlen 1346 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  Maivanlen 1334 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  Maivanlen 1334 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Maivanlen 1297 0
  vs
  Anonymous 0 0