canhchat 1442 -17
Maivanlen 1391 +17

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

39 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua