nguyenpham 1799 +16
Vinhtran9 1798 -16

Kiểu: Cờ tướng, 15/4/2024

108 nước, 25 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua