0902934388 1687 -10
buss21 1836 +10

Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

161 nước, 18 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết