buss21
 • Cờ tướng: Số trận: 4583, Thắng: 2921, Thua: 1453, Điểm: 1785
 • Cờ úp: Số trận: 3385, Thắng: 1745, Thua: 1630, Điểm: 1973

Các trận gần đây của buss21

 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  buss21 1873 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  buss21 1873 0
  vs
  Anonymous 0 0