canhchat 1425 +13
minh1 1360 -13

Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

52 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết