minh1
 • Cờ tướng: Số trận: 1188, Thắng: 500, Thua: 672, Điểm: 1385
 • Cờ úp: Số trận: 445, Thắng: 133, Thua: 312, Điểm: 1217

Các trận gần đây của minh1

 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  minh1 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  minh1 1393 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  minh1 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  minh1 1357 +18
  vs
  ML450ML 1400 -18
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  minh1 1339 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  minh1 1339 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  minh1 1339 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  minh1 1355 -16
  vs
  Bicute 1385 +16
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Bicute 1369 +16
  vs
  minh1 1371 -16
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  minh1 1371 0
  vs
  Anonymous 0 0