vanle123 1721 -22
sonhuypro 1578 +22

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

67 nước, 13 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua