vanle123
  • Cờ tướng: Số trận: 4695, Thắng: 2645, Thua: 1785, Điểm: 1747
  • Cờ úp: Số trận: 4653, Thắng: 2158, Thua: 2469, Điểm: 1476

Các trận gần đây của vanle123