sonhuypro 1600 -10
vanle123 1699 +10

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

79 nước, 13 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua