vanle123 1709 -22
sonhuypro 1590 +22

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

67 nước, 11 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua