sonhuypro 1612 +6
vanle123 1687 -6

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

208 nước, 33 phút : 53 giây

Hòa cờ!