sonhuypro 1618 -12
Phanxuantu 1703 +12

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

23 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua