Phanxuantu
  • Cờ tướng: Số trận: 3611, Thắng: 1744, Thua: 1816, Điểm: 1556
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Phanxuantu