Phanxuantu
  • Cờ tướng: Số trận: 1455, Thắng: 699, Thua: 735, Điểm: 1711
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Phanxuantu