Phanxuantu
  • Cờ tướng: Số trận: 6365, Thắng: 3064, Thua: 3201, Điểm: 1746
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Phanxuantu