tetdihoc 1434 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

26 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua