tetdihoc
 • Cờ tướng: Số trận: 882, Thắng: 453, Thua: 420, Điểm: 1457
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tetdihoc

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  tetdihoc 1457 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  tetdihoc 1449 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  tetdihoc 1437 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  tetdihoc 1434 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  tetdihoc 1434 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  tetdihoc 1466 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  tetdihoc 1480 0
  vs
  Anonymous 0 0