tetdihoc 1434 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

62 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua