tetdihoc 1437 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

60 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua