tetdihoc 1449 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

82 nước, 8 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua