sonhuypro 1606 +14
abcdef2907 1556 -14

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

48 nước, 5 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết