abcdef2907
 • Cờ tướng: Số trận: 2844, Thắng: 1544, Thua: 1276, Điểm: 1566
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của abcdef2907

 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  abcdef2907 1585 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  abcdef2907 1583 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  abcdef2907 1491 0
  vs
  Anonymous 0 0