sonhuypro 1620 +13
Chestlover 1561 -13

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

90 nước, 16 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết