Chestlover 1548 -13
sonhuypro 1633 +13

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

65 nước, 9 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua