sonhuypro 1646 +13
Chestlover 1535 -13

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

62 nước, 6 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua