canhchat 1456 -15
K54487512 1482 +15

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

29 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua