K54487512
 • Cờ tướng: Số trận: 116, Thắng: 39, Thua: 77, Điểm: 1301
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của K54487512

 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  K54487512 1374 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  K54487512 1374 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  K54487512 1374 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  K54487512 1374 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  K54487512 1414 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  K54487512 1414 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  K54487512 1414 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  K54487512 1408 0
  vs
  Anonymous 0 0