sonhuypro 1659 +6
Hung123z 1395 -6

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

26 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua