Hung123z
 • Cờ tướng: Số trận: 2487, Thắng: 1646, Thua: 807, Điểm: 1517
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Hung123z

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Hung123z 1517 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Hung123z 1517 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Hung123z 1517 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Hung123z 1517 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Hung123z 1517 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Hung123z 1517 0
  vs
  Anonymous 0 0