phucvu.vn 1729 +13
0936785998 1654 -13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

50 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua