0936785998 1641 -13
phucvu.vn 1742 +13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

103 nước, 11 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua