phucvu.vn 1755 -19
0936785998 1628 +19

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

13 nước, 1 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ